12/04/2007 Αρ. Απόφασης: 133 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Εκδίκαση ένστασης και ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση της δημοπρασίας για την προμήθεια φρέσκου (νωπού) γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου έτους 2007

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα