30/07/2012 Αρ. Απόφασης: 33 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Πρατήριο ¶ρτου και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής> (χωρίς τραπεζοκαθίσματα του Μουρκοκώστα Ηλία στην οδό Φορμίωνος 172

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας