17/10/2012 Αρ. Απόφασης: 46 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα <Καφετέρια-Εστιατόριο -Πιτσάρια της Παπαβασιλείου Πολυξένης στη Λ.Καρέα 84 (Ανανέωση)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας