26/11/2012 Αρ. Απόφασης: 49 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Κατεψυγμένα προϊόντα της Καλλιανιώτη Χριστίνας στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 77 και Ερυθραίας 17

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας