26/11/2012 Αρ. Απόφασης: 53 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση σχετικά με παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημ "ΕλαΙκόν"της Β.Φλωράτος κ. ΣΙΑ Ε.Ε " και εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας