12/04/2007 Αρ. Απόφασης: 134 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: "Παροχή υπηρεσιών ειδικού συμβούλου υποστήριξης του Δ.Βύρωνα για τα έτη 2007-2009"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα