2013 Αρ. Απόφασης: 326 / Οικονομική Επιτροπή

¶σκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής και αι΄τησης αναστολής κατά του από 25-11-2013 κατασχετηρίου των Ιωαννίδου Ιφιγ. - Διον., Παπαθανασίου Γεωρ. και Σπανώνη Παν, εις χείρας τρίτου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα