14/02/2013 Αρ. Απόφασης: 03 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικοιύ ενδιαφέροντος "Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων"( πρατήριο ζαχαροπλαστικής ) της Κούτρα Αντώνιος στην οδό 28 ης Οκτωβριόυ 2.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας