9/05/2013 Αρ. Απόφασης: 32 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση περί Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Βύρωνα- στο Ο.Τ που περικλείεται από τις οδούς Κορδελιού Κωνσταντιλιέρη (πρωήν Δωδεκανήσου ) Κορυτσάς Καισαρείας και στον καθορισμένο με τα στοιχεία (ΔΕΕ Δ Δ ) χώρο- ως προς την Κορυτσάς Καισαρείας και στον καθορισμένο με τα στοιχεία (ΔΕΕ Δ.Δ) χώρο -ως προς την χρήση του υφισταμένου κτιρίου από Πνευματικό Κέντρο σε " Πνευματικό Κέντρο-Κέντρο Φροντίδας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων " και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα