23/05/2013 Αρ. Απόφασης: 33 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση μαζ/κης εστίασης (Καφετέρια-Μπαρ ) στην οδό Σεβαστείας 4 κ Μαγνησίας <br><br>

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα