12/06/2013 Αρ. Απόφασης: 35 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος"Επιχείρηση μαζικής εστίασης " (Ψητοπωλείο-Οβελιστήριο ) του Παπανικολάου Θεοδώρου στην οδό Νικηφορίδη 42 κ Φορμίωνος 104 <br><br>

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα