12/06/2013 Αρ. Απόφασης: 36 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα " Μικτή Επιχείρηση μαζικής εστιίασης -αναψυχής (Εστιατόριο -Μπαρ Καφετέρια ) του Πλατανιώτη Παναγιώτη στην οδό Ανακρέοντος 23-27

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα