12/06/2013 Αρ. Απόφασης: 37 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα " Επιχειρηση αναψυχής (Καφετέρια ) της MAKASHIVILI DALI στην οδό Κύπρου 2

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα