18/07/2013 Αρ. Απόφασης: 38 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ' Επιχειρηση μαζικής εστιάσης (ψησταριάς) του ASATRYAN MIKHAEL στην Λεωφόρο Αγ.Ιωάννη ΚΑΡΕΑ 68

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα