18/07/2013 Αρ. Απόφασης: 39 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 'Επιχειρηση λιανικού εμπορίου (πρατήριο άρτου και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής) του Μοτρκοκώστα Ηλία στην οδό Φορμίωνος 172

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα