18/07/2013 Αρ. Απόφασης: 41 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανάκληση της υπ'αριθμ. 59/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίαας καταστήματος (Αναψυκτήριο ) του Ζωγόπουλου Σωκράτη στην οδό Κύπρου 14

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα