18/07/2013 Αρ. Απόφασης: 42 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανάκληση της υπ'αριθμ. 13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματο (καφετέρια -μπαρ ) του Κούρτη Σπυρίδωνα στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 67

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα