18/07/2013 Αρ. Απόφασης: 43 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ' Επιχείρηση μαζικής εστίασης (Αναψυκτήριο για ορθίους και διερχομένους ) του Ζωγόπουλου Σωκράτη στην οδό Κύπρου 14

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα