06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 45 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανάκληση της προέγκρισης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ' Market in ΑΕΒΕ " (Υπεραγορά Τροφίμων ) στην οδό Φορμίωνος 172 (Σχετική απόφαση η υπ αριθμ .29/2013

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα