06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 46 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Επιχείρηση λιανικής και χοντρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Ύπεραγορά Τροφίμων ) της Market in ΑΕΒΕ στην οδό Φορμίωνος 172

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα