06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 48 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Βazaar A.E "με νόμιμο εκπρόσωπο τον Βερούκα Δήμο του Κωνσταντίνου στην οδό Νικηφορίδη 6 και Χρεμωνίδου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα