06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 49 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Βazaar A.E με νόμιμο ε κπρόσωπο του Βερούκα Δήμο του Κωνσταντίνου στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 132 και Κύπρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα