06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 50 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Επιχείρηση αναψυγής μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος {Καφέ-Ουζερή } του Εξαρχού Νικόλαου στην οδό Φορμίωνος 90

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα