06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 51 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση λιανικού εμπορίου (Πρατήριο έτοιμου φαγητού ) της 'Εμφασις Γ.Α Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε στην οδό Φορμίωνος 244

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα