06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 52 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος" Επιχείρηση λιανικού εμπορίου (Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής)" της Ο.Ε Περσιάδης Στ-Καραδενιαλή Μ στην οδό Φορμίωνος 1148

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα