06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 53 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. " Επιχείρηση λιανικού εμπορίου ( Παντοπωλείου ) της Τζανετοπούλου Ρεβέκκας στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 72

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα