06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 54 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση αναψυχής (Καφέ-Μπαρ ) του Κούρτη Σπυριδωνα στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 67

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα