06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 57 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "'Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος με παρασκευαστήριο (Αναψυκτήριο ) της Ζαβιτσάνου Γεωργίας στην οδό Χ ρυσ. Σμύρνης 87-89

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα