06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 58 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "'Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείο ) της Ευθυμίου ¶ννας στην οδό Φορμίωνος 168

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα