06/09/2013 Αρ. Απόφασης: 59 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "'Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείο ) στην οδό Κύπρου 7 του Τσιάτσου Δημητρίου -¶ντωνίου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα