30/09/2013 Αρ. Απόφασης: 69 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιχειρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου {Κατεψυγμένα προϊόντα Ιχθυοπωλείου } της Χατζοπούλου Αγγελικής κ ΣΙΑ Ε.Ε στην οδό Χειμάρας κ Κύπρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας