31/10/2013 Αρ. Απόφασης: 72 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Επιχείρηση λιανικής κ χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παντοπωλείο ) του Στύλλου Λαέρτη στην οδό Π.Τσαλδάρη 15

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας