29/11/2013 Αρ. Απόφασης: 77 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιχείρηση λιανικής κ χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Υπεραγορά Τροφίμων ) της 'Αφοι Βερόπουλοι ΑΕΒΕ στην οδό Ερυθραιας 37 κ Μεσολογγίου 50<br>

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας