29/11/2013 Αρ. Απόφασης: 78 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφερόντος "Επιχείρηση λιανικής κ χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Μικτό Κατάστημα Τροφίμων )" με διάφορα τμήματα της "Αφοί Μπουζιάνη Ο.Ε " στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 93-97 κ' Νεαπόλεως 1

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας