29/11/2013 Αρ. Απόφασης: 79 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

<br>Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (οβελιστήριο -εστιατόριο ) του Θεοδωρόπουλου Αθανάσιου στην οδό Καραολή Δημητρίου 1

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας