29/11/2013 Αρ. Απόφασης: 84 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα "Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (Εστιατόριο-Σνακ Μπαρ) της Γ.Στούπα & ΣΙΑ Ο.Ε " στην οδό Αγ.Σοφίας 98 και Ηπείρου <br>

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας