29/11/2013 Αρ. Απόφασης: 85 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα " Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια -Μπαρ )" του Κόκκαλη Νικόλαου στην οδό Σεβαστείας 4 και Μαγνησίας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας