20/12/2013 Αρ. Απόφασης: 87 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς γεύματος (Αναψυκτήριο ) με παρασκευαστήριο της Ο.Ε "Διονύσιος Παπαδάτος -Μαγδαληνή Κοντοβα " στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 89-95

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας