24/01/2014 Αρ. Απόφασης: 03 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση λιανικής κια χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών και επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος ' στην οδό Κύπρου 90-92 και Ιθώμης της Μπακράτσα Αγγελικής

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας