02/05/2014 Αρ. Απόφασης: 31 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου χώρου-πεζοδρομίου στην Θηβαίου Παναγιώτα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , επί του πεζοδρομίου της οδού Ν.Ελβετίας έναντι του καταστήματος της στην οδό Ν.Ελβετίας 38

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα