02/05/2014 Αρ. Απόφασης: 32 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Κορακάκη Μαρίας σχετικά με την παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου-πεζοδρομίου και Κοινόχρηστου χώρου-πλατείας για το κατάστημα της επί της οδού Φορμίωνος 213 στο Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα