02/05/2014 Αρ. Απόφασης: 36 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Παραδοσιακά Προϊόντα )" της Γαρδίκης Ευανθίας -Θεοφάνους στην οδό Φορμίωνος 180

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας