02/05/2014 Αρ. Απόφασης: 35 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Ιχθυοπωλείο )" του Παναγιώτου Εμμανουήλ στην οδό Ν.Ελβετίας 4

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα