02/05/2014 Αρ. Απόφασης: 37 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος " Επιχείρηση αναψυγής (Καφετέρια ) της Τζενεράλη Πασχαλιάς στην οδό Χρυσ.Σμύρνης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα