24/09/2014 Αρ. Απόφασης: 63 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση απότμησης κρασπέδου υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και σήμανση απαγόρευσης στάσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου - εξόδου αυτοκινήτων στο ακίνητο επί της οδού Γ. Παπανδρέου 75 του ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα