24/09/2014 Αρ. Απόφασης: 67 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για έναν (1) χρόνο σε κατάστημα “Επιχείρηση αναψυχής (Καφετέρια)” της Αναγνωστοπούλου Ευαγγελίας στην οδό Φρυγίας 11 και Λυδίας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα