24/09/2014 Αρ. Απόφασης: 68 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για έναν (1) χρόνο σε κατάστημα EURoeΕπιχείρηση μαζικής εστίασης διάθεσης πρόχειρου γεύματοςEUR της Γεύματα Λιοσίων ΙΚΕ στην οδό Καραολή Δημητρίου 54

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα