11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 41 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Πιτσαρία)" στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 123 της Σταύρου Λαμπρινής

ΑΔΑ: Ω585Ω9Ε-66Ζ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα