11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 42 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της "Ελένη Τσιρογιάννη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ." στην οδό Βορ.Ηπείρου 1

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα