11/06/2014 Αρ. Απόφασης: 43 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Πρατήριο ¶ρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής)" της "ΠΕΡΣΙΑΔΗΣ ΣΤ.-ΚΑΡΑΔΕΝΙΣΛΗ Μ. Ο.Ε." στην οδό Φορμίωνος 114

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα